Definities

  1. RP : RolePlay –
  2. FailRP : Fail RolePlay –
  3. OOC : Out of Character –
  4. IC : In Character –
  5. VDM : Vehicle DeathMatch –
  6. RDM : Random DeathMatch –
  7. NLR : New Life Rule –
  8. Meta-Gaming : Out-game info in-game gebruiken
  9. Power Gaming : Een actie uitvoeren na iets waardoor dit eigenlijk niet kan (bijvoorbeeld: na een revive kan je onmogelijk opeens weer gaan rennen.)